Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Klinik-tjänsten upphör i Lovisa och Lappträsk

Tjänsten Klinik upphör i Lovisa och Lappträsk 31.5.2023. Tjänsten ersätts med Omaolo symtombedömningar.

Inom den närmaste framtiden kommer Omaolo-tjänsten Annan kontakt att öppnas för invånare i Lovisa och Lappträsk. Via tjänsten Annan kontakt kan invånarna kontakta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i Lovisa och Lappträsk när de har ett icke-brådskande ärende som inte kan skötas via andra Omaolo-tjänster. Vi informerar om införandet av tjänsten Annan kontakt när den lanseras.