Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Omaolo-tjänsten ersätter egenvårdstjänsten Klinik i Lovisa och Lappträsk under våren 2023

Omaolo-tjänstens elektroniska symtombedömningar har nu tagits i bruk i Lovisa och Lappträsk.

Omaolo-tjänsten gör det möjligt att sköta välfärds- och hälsovårdsärenden på nätet. Den kan användas för att bedöma hälsa, välbefinnande och sjukdomssymtom. Omaolos symtombedömning ger en tillförlitlig uppfattning om huruvida symtomen kräver professionell behandling eller om egenvård är tillräcklig. Alla sexton olika Omaolo-symtombedömningar kommer att vara tillgängliga för invånarna i Lovisa och Lappträsk i slutet av april 2023. Omaolo ersätter hälsovårdens Klinik-tjänst som tar slut under maj 2023 i Lovisa och Lappträsk.  

Omolos symtombedömningar har redan tagits i bruk i Sibbo, Borgå och Askola 2021 och kommer att utvidgas till Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Pukkila under våren 2023. På så sätt kommer Omaolo-tjänsterna att vara tillgängliga i hela Östra Nylands välfärdsområde. Vårens lanseringar är en del av projektet Hållbar tillväxt, som är en fortsättning på de välfärdsprojekt som inleddes 2020. 

Omaolo är lätt att använda och fungerar på finska, svenska och engelska. Omaolos symtombedömning ger en bedömning baserad på medicinska fakta om vilken typ av vård som behövs och hur brådskande den är. Tjänsten kan till exempel ge råd om hur du kan behandla dig själv eller uppmana dig att uppsöka en hälsovårdscentral. Om kundens situation kräver en mer detaljerad bedömning av en yrkesperson kan kunden skicka sina symtom till yrkespersonens elektroniska arbetskö, där yrkespersoner behandlar de symtombedömningar som kunden skickar. Vid behov kontaktar yrkespersonen kunden via Omaolo eller per telefon.  

Omaolo är en elektronisk tjänst för personer som är fast bosatta i Finland och som har rätt till offentliga social- och hälsovårdstjänster. Behandlingsrekommendationerna baserar sig på den medicinska kunskapsbas som upprätthålls av Kustannus Oy Duodecim och som grundar sig på forskning och de senaste God medicinsk praxis-rekommendationerna.  

Under de kommande åren kommer Omaolo-tjänstens elektroniska välfärdskontroller och kundens icke brådskande elektroniska kontakt med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården att tas i bruk stegvis också i Östra Nylands välfärdsområde. 

Omaolo-tjänsten finns på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats för de digitala tjänsterna eller på adressen www.omaolo.fi(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)