Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Mörskom- och Pukkilaborna kan återta begäran om byte av hälsostation ända till slutet av Maj

Valfriheten i fråga om vårdplats gäller för hälso- och sjukvårdens del hälsostationstjänsterna för ett år i sänder. En del av invånare i Mörskom och Pukkila vill nu ta tillbaka sitt byte av hälsostation.

Orimattilanejdens partnerskapsgrupp för öppen sjukvård har beslutat att man undantagsvis ända till 31.5.2023 kan återta en begäran om byte av hälsostation som man riktat till Orimattila social- och hälsocentral. Denna möjlighet kan utnyttjas av alla invånare i Mörskom och Pukkila som vill ta tillbaka sitt byte av hälsostation. Återtagandet görs så att man anmäler det skriftligt till både Östra Nylands välfärdsområde och Orimattila social- och hälsocentral.

Mörskom- och Pukkilaborna får använda sina boendekommuners verksamhetsställen, men därutöver den enhet som ligger i Askola.

Valfrihet inom den specialiserade sjukvården

Då det gäller tjänsterna inom den specialiserade sjukvården har patienten valfrihet. I praktiken betyder det att patienten själv, i samförstånd med den behandlande läkaren, kan välja vårdplats bland alla enheter som tillhandahåller specialiserad sjukvård. För specialiserad sjukvård behövs alltid läkarremiss. Inom den specialiserade sjukvården överflyttas vårdansvaret till den valda vårdplatsen enbart i fråga om den sjukdom eller det vårdbehov som remissen gäller.