Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 13.4.2023

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade på sitt möte 13.4.2023 värdet på de servicesedlar som används inom området. Områdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner värdet på servicesedlarna enligt bilagorna till föredragningslistan. 

För närvarande använder Östra Nylands välfärdsområde servicesedlar för  

Områdesstyrelsen beslutade att dra in tjänsten som teamledare för familjearbetet och i stället för den inrätta en tjänst som ledande socialhandledare samt beslutade att tjänsten som biträdande regionöverläkare inom preventiv vård ombildas till en tjänst som regionöverläkare inom preventiv vård fr.o.m. 1.5.2023.

Områdesstyrelsen utsåg digidirektör Tommi Karttaavi till ombud till Kuntien Tiera Oys bolagsstämma 26.4.2023 och förvaltningsjurist Tomas Määttä till ombud till Uudenmaan Vammaispalvelut Oys bolagsstämma 14.4.2023 och gav honom som handlingsdirektiv att föreslå välfärdsområdesstyrelsens medlem Tapani Eskola som medlem i bolagets styrelse.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade också flera fullmäktigemotioner och beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige antecknar för kännedom svaren på motionerna.