Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 5.4.2023

Nämnden för utveckling och samarbete inom Östra Nylands välfärdsområde förde en remissdiskussion och programmet för kvalitet och övervakning och om grunderna för beviljande av organisationsbidrag. Ärendena antecknades för kännedom.

Nämnden beslutade också att tillägga unga och säkerhet som teman för partnerskapsbordet. Dessutom tillades i kriterierna för att delta i partnerskapsbordets verksamhet en möjlighet för områdets företag och läroanstalter att ansöka om medlemskap.