Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Förlängning av möjligheten att använda fullmäktigegruppsstöd beviljat 2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att stöd som fullmäktigegrupperna beviljats år 2022 är disponibelt ända till och med 31.12.2023 och att fullmäktigegrupperna senast före slutet av februari 2024 ska lämna en utredning av hur stödet använts.

Utnämning av en representant till Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid extra bolagsstämma 12.1.2023 och att gav representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.