Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 22.12.2022

Grundandet av två befattningar för sakkunniga inom anskaffning

I enlighet med förvaltningsstadgans § 53 inrättar välfärdsområdesdirektören befattningar i arbetsavtalsförhållande och beslutar om behörighetsvillkoren för dem. Befattningar för sakkunniga inom anskaffning grundas enligt förvaltningstadgan med tjänsteinnehavarbeslut.

Vikariat som välfärdsområdesdirektör från och med 1.1.2023

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande tjänsteinnehavare till vikarie för välfärdsområdesdirektören från och med 1.1.2023: 1. Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör, 2. Kirsi Oksanen, ansvarsområdesdirektör för tjänster för äldre, 3. Camilla Söderström, förvaltningsdirektör.

Utnämningar av ansvarsområdeschefer vid räddningsväsendet

Uppgiftsområdescheferna vid Räddningsverket i Östra Nyland har gett sitt samtycke till att övergå till de tjänster som ansvarsområdeschef som har inrättats. Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till tjänsterna från och med 1.1.2023:

Marjut Helske, ansvarsområdeschef, räddningsverkets ledning
Tomi Pursiainen, ansvarsområdeschef, riskhantering
Mika Kynsijärvi, ansvarsområdeschef, räddningsverksamhet
Jorma Kuikka, ansvarsområdeschef, akutvård

Inrättande av nya tjänster vid räddningsväsendet

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att inrätta tjänsterna enligt förslaget. Personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland överförs till tjänster och befattningar med gamla anställningsvillkor alltefter sin uppgiftsbeteckning vid räddningsverket 31.12.2022.

1 st. Beredskapschef

1 st. IKT-expert

och följande befattningar

1 st. Samordnare av arbetsförmåga

2 st. Byråsekreterare

1 st. Expert vid beredskapsenhet

2 st. Brandingenjör

9 st. Brandinspektör

2 st. Brandingenjör

7 st. Brandmästare

12 st. Brandförman

7 st. Överbrandman

59 st. Brandman

2 st. öppna brandmannatjänster för sommar- och andra semestervikariat

1 st. Förbindelsemästare

och följande befattningar

1 st. Redskapsmästare

2 st. Inventarieskötare

4 st. Brandman

6 st. Lägescentralsjourhavande

1 st. Akutvårdsmästare

och följande befattningar

4 st. Akutvårdsförman

66 st. Akutvårdare

8 st. Semestervikarie för akutvårdare Övriga ärenden på föredragningslistan och tilläggslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.