Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 15.12.2022

Välfärdsområdesstyrelsens mötesdagar för våren 2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om att mötas en gång i veckan under våren 2023.
Uppgifter och behörighetsvillkor för befattningar vid personaltjänsterna
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna enligt förslaget uppgifterna och behörighetsvillkoren för befattningarna vid personaltjänsterna samt inledandet av intern rekrytering till dessa. Rekrytering inledas för arbetarskyddschef, HR-expert, rekryteringsexpert, koordinator för arbetsförmåga och två byråsekreterare.

Behörighetsvillkor för resultatenhetscheferna vid familje- och socialtjänsterna och upphandlingschefen

Välfärdsområdesstyrelsen korrigerade sitt tidigare beslut och beslutade att ändra behörighetsvillkoren för resultatenhetscheferna vid familje- och socialtjänsterna och för upphandlingschefen enligt förslaget.

Inrättande av övriga tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att inrätta följande tjänster och fastställa deras behörighetsvillkor enligt förslaget. De som innehar dessa tjänster övergår till välfärdsområdet som gamla arbetstagare genom överlåtelse av rörelse i enlighet med införandelagen. I samband med överlåtelsen av rörelse förblir villkoren för personalens tjänsteförhållanden oförändrade trots bytet av arbetsgivare. Omställningar som följer av överlåtelsen är möjliga inom ramen för den överlåtande partens tjänstekollektivavtal, som är bindande för den mottagande parten i överlåtelsen. Efter att välfärdsområdet har kommit igång med verksamheten kommer man att se över och förenhetliga uppgiftsbeskrivningarna, arbetstiderna och lönerna för de tjänster som nu ska inrättas.

Tjänsterna vid inom ansvarsområdet familje- och socialtjänster
Resultatenheterna Tjänster för barn, unga och familjer, Socialtjänster för personer i
arbetsför ålder, mental- och missbrukarvård samt Handikappservice.

Rådgivningsbyråer och elevvård