Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.12.2022

Klientavgifter vid Östra Nylands välfärdsområde 2023

Välfärdsområdesfullmäktige godkände klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023 med en förändring.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti perussuomalaisten valtuustoryhmän Lastuvuoren esittämä ja Servinin kannattaman muutosesityksen 1: Lisätään sanan sotainvalideja perään ”ja Suomen sodissa palvelleet sotaveteraanit, lotat, pikkulotat ja sotilaspojat”.

Aluevaltuusto äänesti perussuomalaisten valtuustoryhmän Sajomaan esittämästä ja Eskolan kannattamasta muutosesityksestä tarjota maksuton ehkäisy alle 18-vuotiaille. Pohjaesitys voitti äänestyksessä 53–5.                                       

Välfärdsområdets budget 2023 godkändes

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att godkänna budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025.

Investeringsplanen godkändes

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att godkänna investeringsplanen för åren 2024–2027.

Välfärdsområdesfullmäktiges mötesdagar för våren 2023

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade följande mötesdagarna för våren 2023: 24.1.2023, 28.2.2023, 4.4.2023, 2.5.2023 och 6.6.2023.

Ändring av arvodesstadgan och beslut om tjänsteinnehavares mötesarvoden

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att godkänna välfärdsområdets arvodesstadga och ändringarna i densamma med en förändring.

Välfärdsområdesfullmäktige röstade om två ändringsförslag till årsarvodet för styrelseordförande. SAML+KD ändringsförslag som Wiitakorpi gjorde och Kurki stödde var att årsarvode för styrelseordförande är 10 000 EUR eller 2 500 EUR/månad utan mötesarvoden. Det vann både Servins ändringsförslag med rösterna 52–4 (1 blank) och bottenförslaget med rösterna 48–4 (4 blank, 1 borta).

Välfärdsområdesfullmäktige röstade också om SFP ändringsförslag som Andersson gjorde och Servin stödde, att ett halvt mötesarvode betalas för välfärdsområdesfullmäktiges och -styrelsens informationstillställningar, men ändringsförslaget föll med rösterna 28–29.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag, med några tekniska korrigeringar.