Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 17.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade bland annat avskrivningsplan för utgifter för bestående aktiva och avtal som överförs från Eteva, Kårkulla och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun till Östra Nylands välfärdsområde.

Ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag, även om en teknisk korrigering gjordes i formuleringen av beslutet angående Eteva.