Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 3.11.2022

Tillsättande av tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om följande tillsättande av tjänsterna enligt förslaget.

Inrättande av tjänster vid koncern- och strategitjänster och fastställande av behörighetsvillkorna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade fastställa uppdaterade behörighetsvillkor för de anställda vid koncernförvaltningen enligt förslaget.

Inrättande av nya tjänster inom social- och hälsovårdstjänsterna vid östra området

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade inrätta följande tjänsterna vid hälsovårdstjänsterna, östra området, och fastställde behörighetsvillkorna enligt förslaget:

Enligt föredragarens ändrade förslag är språkkunskapskravet goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i ett annat inhemskt språk.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.