Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdagen den 1 november i Borgå

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Borgå tisdagen den 1 november klockan 18. Fullmäktige behandlar bland annat strategin för välfärdsområdet.

Mötesplatsen är Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3–7, 06100 Borgå. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötet kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen. Föredragningslistan för mötet publiceras på välfärdsområdets webbplats ostranyland.fi senast fredagen den 28 oktober 2022.