Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 20.10.2022

Camilla Söderström valdes till tjänsten som förvaltningsdirektör i Östra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välja politices magister Camilla Söderström till tjänsten som förvaltningsdirektör. Valet är villkorligt tills ett godtagbart läkarintyg har uppvisats och säkerhetsutredning har genomförts. Tjänsten har en prövotid på sex månader och lönen uppgår till 7 800 euro per månad. Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt 14 personer, av vilka sex kallades till intervju.

Upphandling av Östra Nylands välfärdsområdes företagshälsovårdstjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att utse anbudsförfarandets vinnare Mehiläinen Oy till producent av företagshälsovårdstjänster och Suomen Terveystalo Oy till ställföreträdande leverantör.

Föremål för upphandlingen är företagshälsovårdstjänster för Östra Nylands välfärdsområdes personal, inklusive lagstadgad förebyggande företagshälsovård, sjukvård på nivån för allmänpraktiserande läkare och övriga hälsovårdsrelaterade tilläggstjänster samt tilläggstjänster som stöder företagshälsovården. Föremål för upphandlingen är också lagstadgade företagshälsovårdstjänster för de anställda vars arbete sker på arbetsplatser som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och som ligger på välfärdsområdets område. Tjänsten omfattar också de personliga assistenter som välfärdsområdet anvisat sina kunder med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Språkkunskapskraven för serviceansvariga, avdelningsskötarna och de närmaste cheferna vid verksamhetsenheter

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse reviderade sitt beslut 11.8.2022 (§ 6) angående kravet på språkkunskaper. Språkkunskapskraven för de serviceansvariga, avdelningsskötarna och de närmaste cheferna vid välfärdsområdets verksamhetsenheter är i överensstämmelse med de nuvarande överlåtande organisationernas anställningsvillkor. Verksamhetsenheterna ska sörja för att de språkliga rättigheterna tillgodoses i kundservicen.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.