Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 13.10.2022

Vikarie för välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, som deltar i beredningen av välfärdsområdet, väljs till första vikarie för välfärdsområdesdirektören och att räddningsdirektör Peter Johansson från Räddningsverket i Östra Nyland, som deltar i beredningen av välfärdsområdet, väljs till den andra vikarien för välfärdsområdesdirektören.

Räddningsverkets tariffer

Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade överföra beslutanderätten angående räddningsverkets tariffer till nämnden för beredskap och säkerhet.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.