Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 4.10.2022

Sammansättning av välfärdsområdesstyrelsen och nämnden ordnande av tjänster

Välfärdsområdesfullmäktige valde Arto Kujala som en ny ordinarie medlem i välfärdsområdesstyrelsen 13.9.2022. Därför valde välfärdsområdesfullmäktige Tuomo Repo som en ny ersättare i välfärdsområdesstyrelsen.

Områdesfullmäktige beslutade att Kujala beviljas avsked från uppdraget som medlem i nämnden ordnande av tjänster och valde Juha Kittilä som en ny medlem till nämnden.

Övergångsavtalet och övergångsplanen för personalen

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att godkänna övergångsavtalet och övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för organisationer som överlåter personal och konstaterar att övergångsplanen uppdateras när beredningen går vidare.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.