Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdagen den 4 oktober i Borgå

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Borgå tisdagen den 4 oktober klockan 18

Mötesplatsen är Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3–7, 06100 Borgå. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötet kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen. Föredragningslistan för mötet publiceras på välfärdsområdets webbplats ostranyland.fi senast fredagen den 30 september 2022.

YouTube stream https://youtu.be/DWlxn3uWwHg(förflyttning till en annan tjänst)