Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 22.9.2022

Upphandling av IKT-konsulttjänster

Det har genomförts en konkurrensutsättning av IKT-konsulttjänster för att tillgodose Östra Nylands välfärdsområdes behov och för att underlätta välfärdsområdets omställning. Föremål för upphandlingen är IKT-planerings- och IKT-hanteringstjänster inklusive projekthanterings- och integrationstjänster samt kravspecifikations- och arkitekturtjänster. Målet med upphandlingen är att engagera pålitliga och strategiska partner med vilka Östra Nylands välfärdsområde ska kunna utveckla sina IKT-tjänster och som ska vara välfungerande och kunna leverera experttjänster utifrån premissen att det finns flera leverantörer.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget att utse följande anbudsgivare till ramavtalet i prioritetsordning enligt följande:

1. Fujitsu Finland Oy

2. Gofore Lead Oy

3. Accenture Oy

4. Konsortiet QMS Nordic Oy och Jedisoft Oy

5. NHG Finland Oy

Övriga ärenden på föredragnings- och tilläggslistan beslutades enligt förslag.