Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Svara på enkäten och gör skillnad

Invånarna har nu möjlighet att påverka framtiden för digitala tjänster inom social- och hälsovårdssektorn i Nyland genom att svara på ett kort anonymt frågeformulär.

I september undersöks invånarnas erfarenheter av och åsikter om användningen av digitala social- och hälsovårdstjänster via ett frågeformulär på nätet. Undersökningen kan fyllas i på egen hand via länken nedan. Organisatörerna av undersökningen har också involverat invånarna i regionen i att fylla i undersökningen på plats på social- och hälsovårdstjänsternas servicepunkter i Borgå i början av september. Det tar cirka 10–15 minuter att fylla i undersökningen. Resultaten av undersökningen kommer att användas för att utforma gemensamma digitala tjänster för välfärdsområdet. Digitala social- och hälsovårdstjänster omfattar distansmottagning

Genom att svara kan du påverka de digitala social- och hälsovårdstjänster som byggs upp för invånarna i Östra Nyland under de kommande åren!

Svara på den här länken: https://link.webropolsurveys.com/S/39DD90BB590FCE31(förflyttning till en annan tjänst)