Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Arbetet med den digitala hälsotjänsten HyVä-digi framskrider stegvis

Den 1 september öppnas HyVä-digi vid Östra Nylands välfärdsområde. Det är fråga om en digital social- och hälsocentral. HyVä-digi betjänar alla invånare inom Östra Nylands välfärdsområde. HyVä-digi kommer inte att ersätta service där man promenerar in från gatan, utan är ett väntat tillägg till serviceutbudet. Meningen är att avlasta hälsostationerna genom användning av digitala verktyg i situationer där en fysisk undersökning inte behovs. Tjänsten kommer påbörja sin verksamhet stegvis, och förberedelserna är redan på god väg.

De anställdas samarbete med hälsostationerna börjar med en introduktion

HyVä-digi har fått nya anställda från början av sommaren. De anställda har fått skolning och en introduktion både till arbetet och de olika servicestigarna. Anställda på HyVä-digi har under sommaren bekantat sig med alla hälsocentralerna inom välfärdsområdet. De har fått bekanta sig med patientdatasystemen och de lokala processerna. Även i framtiden kommer de anställda på HyVä-digi börja sin anställning genom att bekanta sig med de olika hälsostationerna. Ledningen på HyVä-digi samarbetar regelbundet med ledningen på hälsostationerna.

Personalen väntar med iver att tjänsten tas i bruk

Skötarna på HyVä-digi väntar med iver på hösten, då vår ordinarie verksamhet kör igång. Personalen är motiverad och ser fram emot att få planera ny verksamhet och utveckla de nuvarande tjänsterna, naturligtvis utgående från ett kundperspektiv. Det finns ännu fyra skilda patientdatasystem kvar från tiden innan välfärdsområdena, men arbetet med att slå dem samman pågår. Det gemensamma patientdatasystemet har fört med sig vissa utmaningar, men de anställda på HyVä-digi har lärt sig att hantera de olika systemen effektivt under sommaren.

– Vi väntar med iver på september, då tjänsten tas i bruk. Det har också varit fint att få se hur mycket de anställda på hälsostationerna ser fram emot HyVä-digi, berättar Johannes Loukola, teamansvarig för HyVä-digi. Både vi på HyVä-digi och hälsostationernas personal ser den otroliga potentialen med HyVä-digi. Teamet bakom HyVä-digi är en utmärkt kombination av digitala färdigheter, stenhårt kliniskt kunnande och en positiv inställning till utveckling, fortsätter Johannes.