Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Gör din röst hörd – vecka för klienter och patienter i Östra Nyland

Östra Nylands välfärdsområde firar i år klient- och patientsäkerhetsdagen (17.9.2023) och -veckan med en två dagars turné till områdets alla kommuner.

”Klienternas och patienternas säkerhet hör till hälsovårdens och välfärdsservicens hörnstenar. Det är inte enbart en lagstadgad skyldighet, utan också ett etiskt ansvar som vägleder oss att erbjuda alla invånare i vår region bästa möjliga vård och omsorg”, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen på Östra Nylands välfärdsområde.

Delaktighet som tema

Årets tema är delaktighet, vilket understryker den aktiva roll som klienterna och patienterna spelar då det gäller deras eget välbefinnande. Klient- och patientsäkerheten är en väsentlig del av servicekvaliteteten och är ett starkt uttryck för kundorientering.

”Kundorientering innebär att kundens behov och uppfattning beaktas särskilt i beslutsfattandet och att kunden inkluderas i planeringen och genomförandet av servicen”, konstaterar Nelli Lönnrot, som är specialexpert på klient- och patientsäkerhet, och Nanna Kostiainen, som är delaktighetsexpert, bägge vid Östra Nylands välfärdsområde.

Östra Nylands välfärdsområde vill säkerställa att varje invånare är medveten om sina rättigheter och om frågor med koppling till hans eller hennes säkerhet. Denna två dagars turné är en del av en större satsning med vilken vi strävar efter att främja klienternas och patienternas delaktighet och säkerhet inom vårt område. Det är viktigt för oss att klienternas och patienternas erfarenheter innefattas i utvecklingsarbetet, och därför har social- och patientombudsmannens rapporter gjorts till en integrerad del av vårt arbete med att stärka servicens kvalitet och säkerhet.

Östra Nylands välfärdsområdes klient- och patientsäkerhetsturné ordnas den 19 och den 20 september. Schemat för turnén följer här nedan:

Tisdag 19.9

kl. 8.30–9.00 Näse hälsostation i Borgå (Askolins väg 1)

kl. 10.00–10.30 Äppelbackens servicecentral (Tullportsgatan 4)

kl. 12.30–13.00 Askola hälsocentral (Terveystie 1)

kl. 14.00–14.30 Nickby hälsocentral (Jussasvägen 14)

kl. 15.30–16.00 Söderkulla S-market (Amiralsvägen 2)

Onsdag 20.9

kl. 9.00–9.30 Välfärdscentret Onni i Pukkila (Onnintie 3)

kl. 10.30–11.00 Mörskoms hälsocentral och rådgivningsbyrå (Genvägen 2)

kl. 12–12.30 Lappträsks hälsocentral och rådgivningsbyrå (Lappträskvägen 25)

kl. 14.30–15.00 Lovisa social- och hälsocentral (Öhmansgatan 4)

kl. 15.30–16.00 Lovisa S-market (Arkitektvägen 5)

Den 17 september firas den internationella patientsäkerhetsdagen, och I Finland uppmärksammas dagen som klient- och patientsäkerhetsdagen. Tillsammans kan vi få till stånd en säkrare och mera kundorienterad hälso- och sjukvård och välfärdsservice vid Östra Nylands välfärdsområde.