Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 25.8.2022

Offentligt ledigförklarande av ledande tjänster inom välfärdsområdet

Välfärdsområdesfullmäktige har 19.4.2022 slagit fast Östra Nylands välfärdsområdes organisationsmodell, och vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 21.4.2022 har det fattats beslut om att inrätta bland annat tjänsterna som sektordirektör och andra ledande tjänster inom koncernförvaltningen. I första hand är det ändamålsenligt att besätta de ledande uppgifterna i den nya organisationen genom internt anmälningsförfarande, om det anses att det bland dem som flyttas över finns sådana personer som uppfyller behörighetsvillkoren och som i övrigt är lämpliga. Målet med reformen, den strama ekonomin och ett arbetsfält som är mera omfattande än det nuvarande talar emellertid för att en del tjänster ledigförklaras, eftersom antalet sökande har varit rätt litet och eftersom man vill vidga kretsen av lämpliga sökande.

Välfärdsområdesstyrelsen röstade om tjänsten som utvecklingschef. Honkasalo föreslog och Kujala stödde ändringen att tjänsten som utvecklingsdirektör inte kommer att förklaras öppen och tills vidare inte tillsättas. I omröstningen vann grundförslaget med 9–6. Honkasalo, Forsman, Kujala, Manninen-Ollberg, Nurme och Servin röstade för ändringsförslaget.

Efter omröstningen beslutade Välfärdsområdesstyrelsen enligt förslaget att ledigförklara följande tjänster offentligt:

Välfärdsområdets personalförmåner och ihågkommande av anställda

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.