Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 11.8.2022

Direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen godkände direktörsavtalet(förflyttning till en annan tjänst) för välfärdsområdesdirektören enhälligt.

Den helhetslön som betalas till innehavaren av tjänsten som Östra Nylandsvälfärdsområdesdirektör uppgår till 12 900 euro per månad. Utöver helhetslönen betalas ingen annan lön i pengar till välfärdsområdesdirektören. Välfärdsområdesdirektörens tjänsteutövningsskyldighet börjar 15.8.2022 och slutar fem år efter tjänsteförhållandets början. I tjänsteförhållandet iakttas en prövotid på sex månader.

Anvisningarna för upprättande av budgeten godkändes

Enligt lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret och en ekonomiplan för minst tre år. Enligt förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningarna för hur budgeten ska göras upp. Välfärdsområdesstyrelsen godkände anvisningarna för upprättande av budgeten enligt förslaget.

Inrättandet och behörighetsvillkoren av tjänster som serviceansvarig vid Östra Nylands välfärdsområdes verksamhetsenheter

Välfärdsområdets resultatenheter är indelade i verksamhetsenheter. Familje- och socialtjänsterna har sammanlagt tolv verksamhetsenheter. Hälsotjänsterna har femton verksamhetsenheter och tjänsterna för äldre sex verksamhetsenheter. Verksamhetsenheternas serviceansvariga leder sin verksamhetsenhets verksamhet. På grund av enhetens storlek har alla verksamhetsenheter inte en serviceansvarig.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att tills vidare inrätta tjänster som serviceansvarig och avdelningsskötare vid verksamhetsenheterna och godkänna behörighetsvillkoren för tjänsterna, men förändrade språkkraven.

Välfärdsområdesstyrelsen röstade om två ändringsförslag. Björkman föreslog och Edgren stödde att språkkraven för tjänsterna vore goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Servin föreslog och Mattila stödde att språkkraven för tjänsterna vore goda muntliga och skriftliga kunskaper i bara ett inhemskt språk. I omröstningen vann Björkmans ändringsförslag Servins 8–7. Björkmans ändringsförslag vann också bottenförslaget 8–7 i omröstningen. Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Nurme, Mattila och Servin anmelde sin avvikande åsikt över beslutet.

Ombudet till HUS-sammanslutningsstämman och ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg Tomas Määttä som ett ombud och Leena Kokko som en personlig ersättare för ombudet till HUS-sammanslutningsstämmans fortsatta sammanträde 18.8.2022. Dessutom gav områdesstyrelsen mötesanvisningar och utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd enligt förslaget:

Övriga ärenden på föredragningslistan och tilläggslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.