Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.6.2022

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg Jari Oksanen till ordinarie ledamot i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ge sina representanter vid sammanslutningens stämma följande handlingsdirektiv:

Paragrafen justerades vid sammanträdet.