Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder för att välja välfärdsområdesdirektör tisdagen den 21 juni i Pukkila

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Pukkila tisdagen den 21 juni klockan 18. Vid mötet väljer områdesfullmäktige välfärdsområdesdirektör för Östra Nyland.

Mötesplatsen är Kirkonkylän koulu, Veteraanitie 3, 07560 Pukkila. Föredragningslistan för mötet har publicerats på välfärdsområdets webbplats. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen.