Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 14.6.2022

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Välfärdsområdesfullmäktige godkände den uppdaterade förvaltningsstadgan i en förändrad form. Elin Blomqvist-Valtonens (SFP) ändringsförslag godkändes enhälligt: Välfärdsområdesvalnämnden har fem ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en ordförande och en vice ordförande samt fem ersättare. (inte sex ersättare)

Val av välfärdsområdesvalnämnd

Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde valde följande fem ledamöter och fem ersättare till välfärdsområdesvalnämnden för mandatperioden 2022–2025.

Ordförande Christel Liljeström (SFP)

Vice ordförande Jarkko Ilomäki (SAML)

Matti Lehesniemi (SDP)

Sari Kuuppo (Sannf)

Reeta Rossi (Gröna)

Ersättarna:

Matti Pirhonen (CENT)

Ulla Vuorinen (RN)

Sami Haapavaara (VF)

Lisbeth Konttinen (KD)

Tatu Chanth (EOP)

Koncerndirektiv för välfärdsområdet

Välfärdsområdesfullmäktige godkände koncerndirektivet för Östra Nylands välfärdsområde enligt förslag.

Verksamhetsenheter i organisationsstrukturen

Välfärdsområdesfullmäktige godkände organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter enligt förslag.

Ilkka Luusua (Sannf) gjorde och Jenni Lastuvuori (Sannf) stödde ett ändringsförslag till professionsdirektörernas uppgifter. Ändringsförslaget föll i en omröstning med rösterna 52–7.

Jorma Wiitakorpi (SAML) gjorde och Jere Riikonen (KD) stödde ett ändringsförslag att man inte besätter de särskilda tjänsterna för professionsdirektörer. Ändringsförslaget föll i en omröstning med rösterna 39–20.

Godkännande av bokslutet för 2021

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att godkänna bokslutet 2021 och bevilja ansvarsfrihet för 2021.

Fullmäktiges mötesdagarna

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade följande mötesdagarna för hösten 2022: 13.9.2022, 4.10.2022, 1.11.2022 ja 13.12.2022.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.