Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 7.6.2022

Organisationsstrukturen ska få verksamhetsenheter

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter enligt förslaget.

Inrättande av tjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslaget att inrätta tills vidare gällande tjänster för chefsläkaren, chefen för socialarbetet, chefen för vårdarbetet och resultatenhetschefer.

Upphandling av välfärdsområdets arbetshälsovårdstjänster

Välfärdsområdesstyrelsen har den 19.5.2022 beslutat konkurrensutsätta arbetshälsovården för Östra Nylands välfärdsområdes personal samt för de företag och företagare som verkar i områdets kommuner. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att befullmäktiga tf. välfärdsområdesdirektören att komplettera och färdigställa dokumenten i offertförfrågan. Dokumenten kollas av välfärdsområdesstyrelsen i augusti före man publicerar uppgifter om upphandlingsförfarandet och offertförfrågan.

Välfärdsområdesstyrelsens mötesdagar

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att träffas hösten 2022 på torsdagar varje vecka vid behov från 11.8.2022.

Övriga ärenden beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.