Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 19.5.2022

Ordnande av välfärdsområdets företagshälsovårdstjänster från år 2023 framåt

Områdesstyrelsen röstade om ett förslag från Nurme med stöd av Honkasalo att återremittera ärendet för vidare beredning. Områdesstyrelsen beslutade med röster 9–2 (frånvarande 3) att fortsätta behandling.

Tf. välfärdsområdesdirektör tog bort uttalandet om aktieandelen i Kungsvägens Arbetshälsa Ab från beslutsförslaget.

Områdesstyrelsen godkände förslaget i ändrade form enhälligt. Det menar att välfärdsområdesstyrelsen beslutade att upphandla arbetshälsovårdstjänsterna för personalen och företagarna samt företagen i Östra Nylands välfärdsområde. Serviceproducenten producerar tjänsten för välfärdsområdet enligt servicebeskrivningen.

Beredning av anställning av räddningsdirektör i tjänsteförhållande

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att den nuvarande räddningsdirektören, om han samtycker, övergår direkt till motsvarande tjänst inom välfärdsområdet från 1.1.2023. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att förbereda ett direktörsavtal med räddningsdirektören.

Organisationsstrukturen och verksamhetsenheter

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet återremitteras för nyberedning för beslutsfattarna att få mer information om det.

Övriga ärenden beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.