Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Fem sökande kom till andra intervjuomgången när Östra Nylands välfärdsområde söker en välfärdsområdesdirektör

Till tjänsten som välfärdsområdesdirektör kom sju ansökningar innan ansökningstiden gick ut 10.5.2022. Ordföranden för områdesfullmäktige Heikki Vestman och ordföranden för områdesstyrelsen Mikaela Nylander valde på den första intervjuomgången följande sökande som får fortsätta vidare.

– Valet av välfärdsområdesdirektören är ett beslut som områdesfullmäktige tar, och det är ett av våra viktigaste kommande beslut. Vi behöver en kompetent förändringsledare som ska utveckla de östnyländska social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet, svara för ekonomin och sörja för personalen. Det är viktigt att varje områdesfullmäktigegrupps möjlighet att intervjua de sökande som kommit på slutrakan tryggas i urvalsprocessen, säger ordföranden för områdesfullmäktige Heikki Vestman.

Sökandena kommer att intervjuas av områdesstyrelsen 2.6.2022 och efter det av fullmäktigegrupperna i områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde. Områdesstyrelsen beslutar senast 16.6.2022 vem av de sökandena som föreslås bli välfärdsområdesdirektör för Östra Nylands välfärdsområde.

– Det är viktigt att vi har goda kandidater att välja mellan. Fem starka kandidater med lång erfarenhet och mångsidig kunskap kommer nu att intervjuas av styrelsen. Vi söker nu en förändringsledare som tillsammans med personal och politiker tryggar en god service åt östnylänningarna, säger Mikaela Nylander.