Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 17.5.2022

Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland beslutade att godkänna fullmäktigegruppernas nedanstående namn och antecknade för kännedom fullmäktigegruppernas anmälningar om bildande av följande grupper.

SFPs fullmäktigegrupp
Ordförande: Otto Andersson
1. vice ordförande: Elin Blomqvist-Valtonen
2. vice ordförande: Christoffer Hällfors

Samlingspartiets och Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Ordförande: Jorma Wiitakorpi
1. vice ordförande: Marja Manninen-Ollberg
2. vice ordförande: Jere Riikonen

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Ordförande: Anette Karlsson
Vice ordförande: Arja Isotalo

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Ordförande: Jenni Lastuvuori
Vice ordförande: Ilkka Luusua

De grönas fullmäktigegrupp
Ordförande: Lilli Kahri
Vice ordförande: Pasi Siltakorpi

Centerns fullmäktigegrupp
Ordförande: Sanna Kurki
Vice ordförande: Kristian Forsman

Rörelse Nus fullmäktigegrupp
Ordförande: Roy Harkimo
Vice ordförande: Maria von Flittner

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Ordförande: Leo Kylätasku
Vice ordförande: Mikko Nieminen

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att bevilja Jesse Mårtenson avsked från uppdraget som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen och valde Benny Engård som en ny ersättare till styrelsen för mandattiden.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.