Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 5.5.2022

Inrättande av tjänster som ansvarsområdeschefer för räddningsverket

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslagetinrätta tjänster som ansvarsområdeschefer som gäller tills vidare och fastställa att behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap inom det egna ansvarsområdet, och för räddningschefen dessutom behörighet enligt räddningslagen 379/2011. Om de uppgiftsområdeschefer som nu är i tjänsteförhållande samtycker, flyttas de till välfärdsområdet direkt till motsvarande uppgifter 1.1.2023.

Räddningsverkets ansvarsområdeschefer är underställda räddningsdirektören. Ansvarsområdeschefernas ansvarsområden är räddningsverkets ledning, räddningsverksamhet, riskhantering och prehospital akutsjukvård.

Inrättande av tjänster som ansvarsområdesdirektörer för social- och hälsovården

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade inrätta tjänster som ansvarsområdesdirektörer som gäller tills vidare och fastställa att behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap inom det egna ansvarsområdet. Efter omröstning beslutades att språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Björkman gjorde förändringsförslaget som Andersson stödde och det godkänds med rösterna 9–6.

Välfärdsområdets social- och hälsovårds ansvarsområdena är familje- och socialtjänster, hälsovårdstjänster och tjänster för äldre. Social- och hälsovårds ansvarsområdesdirektörer är underställda social- och hälsovårdsdirektör.

Politiska styrgruppen gällande förvaltningsstadgan och strategin

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt utnämna en politisk styrgrupp gällande förvaltningsstadgan och strategin. Till gruppens ordförande utnämndes fullmäktigeordförande och till gruppens medlemmar välfärdsområdesstyrelsens ordförande och fullmäktigegruppordförandena.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.