Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 28.4.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade ärenden för kännedom enligt förslag. I aktuella ärenden hördes en presentation om ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet från år 2023 framåt.