Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 29.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland behandlade sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs från kommunerna till välfärdsområdet samt lokaler som hyrs av kommunerna. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt enligt välfärdsområdesstyrelsens förslag ta emot och anteckna för kännedom sammanställningarna och ber kommunerna komplettera de sammanställningarna som inte är fullständiga, och att det slutliga beslutet om överföring av kommunernas lösa egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet fattas under våren 2022.

Välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodellen för resultatenheterna

Sannfinländarnas grupp gjorde ett ändringsförslag att välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodell återremitteras för vidare beredning. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade ärendet enhälligt enligt ändringsförslaget.