Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 24.3.2022

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland behandlade sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs från kommunerna till välfärdsområdet samt lokaler som hyrs av kommunerna. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enligt förslag föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom sammanställningarna och att fullmäktige ber kommunerna komplettera sina sammanställningar om man i detta skede vet att de inte är fullständiga. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av kommunernas lösa egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att godkänna välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodellen för resultatenheterna.