Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 17.3.2022

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland beslutade enhälligt ledigförklara en tidsbunden tjänst för fem år som välfärdsområdesdirektör och godkände behörighetsvillkoren för tjänsten och detaljer av rekryteringsprocessen.

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att räddningsdirektören utses till den tjänsteinnehavare som svarar för den övergripande säkerheten i enlighet med förvaltningsstadgan.

Områdesstyrelsen beslutade sammanträda på torsdagarna i Borgå.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.