Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområdes-fullmäktige sammanträder för första gången i Borgå tisdagen den 8 mars

Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde håller sitt första möte i Konstfabriken i Borgå tisdagen den 8 mars klockan 18.

Fullmäktiges första uppgift är att konstituera sig och att tillsätta välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande samt beslutar om tillsättande av organ.

Fullmäktige kan besluta bland annat om vilka nämnder som tillsätts för beredning av beslut samt om nämndernas sammansättning. Dessutom behandlar fullmäktige inrättande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör och inledande av rekryteringen samt välfärdsområdets förvaltningsstadga.

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde (VATE) bereder välfärdsområdesfullmäktiges första möte, introduktionen och de praktiska arrangemangen.

Fullmäktiges möten kan följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen.