Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Förhandsröstning i välfärdsområdesvalet började, den själva valdagen är söndagen 23 januari 2022

På den egentliga valdagen får man rösta endast i den vallokal som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på din anmälan om rösträtt. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget välfärdsområde och resultatet beräknas enligt välfärdsområde.

Vid välfärdsområdesval väljer man välfärdsområdesfullmäktige, som utövar den högsta beslutanderätten i Östra Nylands välfärdsområde. De fullmäktigeledamöter som nu väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas tjänster från och med ingången av 2023. Genom att rösta kan du påverka viktiga frågor som gäller allas vardag, till exempel social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet i Östra Nyland.

Coronaanvisningar för väljarna

Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor. Se till att ha god handhygien. Använd munskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt. Om du vill, kan du ta med dig en egen penna. Om du har symtom i luftvägarna, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar.