Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdets digitjänster

Den digitala enheten i Östra Nylands välfärdsområde erbjuder en omfattande tjänst som omfattar både stöd och underhåll av system och deras kontinuerliga utveckling för välfärdsområdets behov.

Vårt mål är att tillhandahålla innovativa, säkra och effektiva digitala tjänster inom vårt välfärdsområde som stöder våra invånares välbefinnande och underlättar arbetet för vår personal. Vi följer aktivt utvecklingen inom sektorn och uppdaterar våra tjänster för att uppfylla de senaste kraven och standarderna.

Vi erbjuder expertis inom utveckling av digitala tjänster, informationssäkerhet, rapporteringsutveckling och systemupphandling.

Digienhetens servicelöfte

  1. Vår första prioritet är att säkra systemen i välfärdsområdet och se till att de fungerar smidigt.
  2. Vi kommer att fokusera på kontinuerlig förbättring av digitala tjänster. 
  3. Vi tillhandahåller verktyg för kunskapshantering så att ledningen kan övervaka och analysera verksamheten på ett effektivt sätt.
  4. Vi hjälper välfärdsregionen att förvärva nödvändiga system och tekniska lösningar.
  5. Vi tillhandahåller omfattande säkerhetsexpertis och hjälper till att skydda data och förhindra dataintrång.
  6. Vi hanterar välfärdsområdets ICT-landskap, inklusive samarbete och samordning med intresseenheter och samarbetsparter.

Digiprogrammet

Digienhetens verksamhet styrs av Digiprogrammet

Kontaktuppgifter

Tommi Karttaavi

Digitaldirektör

040 537 4359

tommi.karttaavi@itauusimaa.fi

Marko Perttilä

Informationsadministrationschef

040 627 5620

marko.perttila@itauusimaa.fi

Jaana Forslund

ICT-utvecklingschef

040 676 1382

Jaana.Forslund@itauusimaa.fi