Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Organisationernas partnerskapsbord

Målet med partnerskapsbordet är att det ska fungera som samarbetskanal mellan välfärdsområdet och vårdsektorns organisationer samt även främja organisationernas inbördes samarbete i vårt område. Partnerskapsbordet samlar organisationer inom olika branscher och erbjuder en centraliserad kontakt till välfärdsområdet.

En representativ samarbetsgrupp mellan Östra Nylands välfärdsområde och områdets organisationer, Organisationernas partnerskapsbord, kom i gång hösten 2023. Medlemmarna som representerar organisationerna har valts genom en öppen ansökningsprocess. Ordföranden för partnerskapsbordet är specialsakkunnig i delaktighet i Östra Nylands välfärdsområde. Partnerskapsbordets mandatperiod är två år och det sammankommer cirka sex gånger om året.

Partnerskapsbordets uppgifter

Medlemmarna i partnerskapsbordet

 • Laru Suvi, Parisuhdekeskus Kataja ry
 • Metsähuone Pia, Mannerheims barnskyddsförbund Nylands distrikt rf
 • Marika Salomaa, Föräldraföreningar i Borgå rf

 • Laiho Pirita, Suomen Nuorisoseurat ry
 • Kolehmainen Henna, Loisto setlementti ry

 • Kohonen Eila, bl.a. Porvoon Eläkkeensaajat ry, Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf

 • Karppanen Eetu, FinFami Nyland rf
 • Nousiainen Päivi, Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf

 • Kaurala Marjatta, Liv utan brott
 • Saarinen Tiina, A-klinikstiftelsen

 • Holm Rebecka, SAMS
 • Tanhua Jukka, Borgå reumaförening rf

 • Jokela Maj-Britt, Borgånejdens Diabetesförening rf
 • Koponen Seija, Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry

 • Heiskanen Marja, stiftelsen Sotek-säätiö

 • Hakala Ari, Finlands röda kors – Helsingfors och Nylands distrikt
 • Tuominen Teresa, Nylands Räddningsförbund

 • Stjernvall Camilla, Lovisa föreningar rf
 • Wetzer-Karlsson Marina, Befolkningsförbundet

 • Nieminen Mikko, bl.a. Borgå Invalider och Borgå föreningscentral
 • Vihanto Anette, Utvecklingsförening SILMU rf

Nanna Kostiainen

Specialsakkunnig inom delaktighet

040 503 4833

nanna.kostiainen@itauusimaa.fi