Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Organisationssamarbete

Samarbete med tredje sektorn är en viktig resurs på vårt välfärdsområde. Välfärdsområdet, kommunerna och HUS samt tredje sektorn samarbetar tätt för att främja välfärd och hälsa.

Tredje sektorns arbete kompletterar med sitt eget kunnande välfärdsområdets tjänster. Organisationerna erbjuder till invånarna på vårt välfärdsområde stöd i olika levnadssituationer, t.ex. i form av kamratgrupper, ökad kunskap/medvetenhet och förebyggande verksamhet.

Öka er organisations synlighet genom att registrera er verksamhet i webbtjänster (SDL eller Lähellä.fi), då uppgiften om er organisations tjänster och verksamhet finns att få i större omfattning. Utöver invånarna i välfärdsområdet kan välfärdsområdets yrkespersoner utnyttja uppgifterna om organisationernas verksamhet som anges i webbtjänsten när de hänvisar kunder till service.


Vad är Servicedatalagret? Suomi.fi-servicedatalagret är en tjänst där den offentliga förvaltningens organisationer och företag beskriver sina tjänster och servicekanaler på ett kundvänligt sätt. Via det öppna gränssnittet kan uppgifterna utnyttjas fritt av vem som helst. Tjänsten tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Att använda tjänsten kostar ingenting.

Vad är Lähellä.fi? Lähellä.fi är en rikstäckande organisationsdataservice där medborgarna finner uppgifter om organisationer och tjänster som de erbjuder. Vilken organisation eller samfund som helst som söker deltagare i sin verksamhet, erbjuder stöd och hjälp eller vill informera om sin frivilligverksamhet kan registrera sig i organisationsdataservicen. För servicen ansvarar 17 lokala organisationsaktörer och informering i servicen är avgiftsfri för organisationerna.

Välfärdsområdet beviljar årligen bidrag till verksamhet som stöder social- och hälsovården enligt det årliga anslaget för bidragen.

Bidrag beviljas till allmännyttiga föreningar som är registrerade i föreningsregistret vars mål är att främja hälsa och socialt välmående eller säkerhet i östra Nyland. Verksamheten ska stå i samklang med välfärdsområdets värden och främja uppnående av strategiska mål och välfärdsområdets mål samt stöda välfärdsområdets egen tjänsteproduktion.

Ansökan om organisationsbidragen som kan sökas år 2024 öppnas 1.8.2024. Bidragsansökan sker med en elektronisk blankett. Bidragsansökan pågår 1–31.8.2024. Bidragen ska användas inom ett år från att de beviljades. Bidragsanslaget som slogs fast i behandlingen av 2024 års budget är 100 000 €.

Nanna Kostiainen

Specialsakkunnig inom delaktighet

040 503 4833

nanna.kostiainen@itauusimaa.fi