Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Förvaltningstjänster

Till förvaltningstjänsternas ansvarsområde hör

Det bestäms i 84 § i förvaltningsstadgan att för utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift debiteras en avgift per sida. Ifall det krävs särskilda åtgärder för att få fram uppgiften, är det möjligt att ta ut en fast grundavgift för informationssökningen. Avgiften graderas efter sökningens svårighetsgrad. För kopian och utskriften debiteras i så fall utöver den fasta avgiften en avgift per sida. Välfärdsområdesstyrelsen fattar mera detaljerade beslut om grunderna och beloppen i euro för utlämnande av handlingar.

Den bifogade anvisningen innehåller en lista med de handlingar och de situationer i vilka en avgift ska tas ut, och samtidigt de situationer i vilka avgifter inte tas ut. Av central betydelse då man bedömer frågan om något är avgiftsbelagt eller avgiftsfritt är huruvida utlämnandet av den handling som begärs hör till myndighetens rådgivning-, samråds- eller informationsskyldighet. Exempelvis är handlingar med anknytning till klient- och patientarbetet inom social- och hälsovården inte avgiftsbelagda med undantag av avgiftsbelagda läkarintyg. Också till exempel utlämnande av handlingar på basis av den rätt till insyn som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning är avgiftsfritt för klienterna.

Det bestäms i 84 § i förvaltningsstadgan att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om grunderna och beloppen för de avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utfärdar certifikatkort och certifikat för social- och hälsovården. Certifikaten för social- och hälsovårdens certifikatkort används i olika system för tillförlitlig elektronisk identifiering av personer som arbetar inom social- och hälsovården. Dessutom signeras patienthandlingar och recept elektroniskt med certifikat. Användning av stark elektronisk autentisering är en förutsättning för datasekretess och informationssäkerhet i social- och hälsovårdens rikstäckande datasystem. Genom certifikatet verifierar man kortinnehavarens identitet och säkerställer man att de uppgifter som ingår i certifikatet är korrekta, intakta och autentiska.

Certifikatkort för social- och hälsovården är:

-yrkeskort
-personalkor
-aktörskort
-tillfälligt kort
-testkort (för att testa tekniska funktioner)

För andra än Östra Nylands välfärdsområdes personal:

– kostar beställning av ett certifikatkort 60 euro (yrkeskort, personalkort, aktörskort)
– kostar beställning av en PUK-kod för att låsa upp ett yrkeskort 40 euro
– kostar beställning av ett tillfälligt kort 40 euro

Avgiften ska betalas in på välfärdsområdets konto innan man inställer sig på registreringsstället.

För Östra Nylands välfärdsområdes egen personal är alla ovan nämnda tjänster gratis.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en tjänst för tidsbokning till registreringsställena (https://vrk.ajapa.fi/th/).

Följande registreringsställen ligger i Östra Nylands välfärdsområde:

· Askola: Askola hälsocentral, Terveystie 1, 07500 ASKOLA

· Lovisa: Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07901 LOVISA

· Borgå: Välfärdsområdets förvaltning, Mannerheimgatan 20 K, 3:e vån., 06100 BORGÅ 

· Sibbo: Sibbo hälsocentral, Jussasvägen 14, 04130 SIBBO

Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

Öppet vardagar kl. 9-15

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheimgatan 20 K, 3. våningen, 06100 Borgå

Krypterad e-post

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information. Skicka inte känslig information eller personuppgifter per e-post. Instruktioner för att skicka krypterad e-post finns ovanför under krypterad e-post. Kontakta din hälsostation till exempel då du bokar eller avbokar tider, förnyar recept, i ärenden gällande utdelning av förbrukningsartiklar, byte av hälsostation och då du sköter ärenden för någon annan. Angående utkomststödssansökan, var i kontakt med vuxensocialarbetet.

Camilla Söderström

Förvaltningsdirektör

040 553 9076

camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

Riikka Hopealinna

Fastighetschef

riikka.hopealinna@itauusimaa.fi

Salla Paavilainen

Ledande jurist

040 676 1453

Salla.Paavilainen@itauusimaa.fi

Ville Hanhinen

Upphandlingschef

040 539 2568

Ville.Hanhinen@itauusimaa.fi

Matias Melén

Byråchef

040 571 7356

Matias.Melen@itauusimaa.fi