Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Koivula

Koivula är en enhet för stödboende som möjliggör rehabilitering och har 39 boendeplatser.

Koivula är en enhet för stödboende som möjliggör rehabilitering och har 39 boendeplatser.  

Koivula erbjuder boendeplats och -service för bostadslösa 25–64-åringar från Östra Nyland som behöver stöd i boendet. 

Enheten för stödboende Koivula ger möjlighet till tryggt och lugnt boende. I Koivula strävar vi efter drogfrihet. 

De boende erbjuds daglig verksamhet och individuella klientplaner utarbetas tillsammans med socialarbetet. I Koivula arbetar åtta handledare, en sjukskötare och en ansvarig handledare. 

I anslutning till Koivula finns en Vinkki-punkt, där du under kontorstid även kan få hälsorådgivning. 

Till Koivula kommer du som boende med hänvisning från socialväsendet. Om du är bostadslös och behöver stöd i att ordna ett boende, ska du kontakta socialväsendet eller din socialarbetare.

Adress

Koivula
Sjukhusvägen 6
06150 Borgå

Telefon

Koivulas handledare (24/7)
040 512 5086