Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

KOIVULA

…sidorna uppdateras.

Koivula är ett subventionerat boende, dit du hänvisas som uppdragsgivare genom tjänsterna för boende i arbetsför ålder. Behöver du stöd för att organisera boende, kontakta socialtjänsten eller din egen socialsekreterare.

Adress

Koivula
Sjukhusvägen 6
06150 Borgå

Telefon

Ansvarig instruktör 040 359 2995

Koivulas handledare 040 512 5086