Till Innehållet

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes alkohol- drog- eller annan rusmedelsbruk, tveka inte att föra saken på tal.

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes rusmedelsbruk, tveka inte att föra saken på tal. Alla enheter inom social- och hälsovården ger dig handledning och rådgivning om hur du uppsöker tjänsterna inom missbrukarvården. Hjälp och stöd fås även i kamratstödsgrupper och hos organisationer.

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster erbjuder mångprofessionell bedömning, vägledning och behandling vid beroendesjukdomar.

För öppenvårdstjänsterna krävs ingen remiss och besöket är kostnadsfritt.

Tjänst

Kontakta mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsternas centraliserad telefonnummer 019 5600 153.

Vår allmänna e-postadress för icke-brådskande ärenden och kontakttaganden av myndigheterna är aikuistenpaihdepalvelut@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster) E-post är inte informationssäkert, vilket betyder att klienten  ansvarar för skickande av sekretessbelagda uppgifter. E-posten läses och behandlas av alla som jobbar inom missbrukartjänsterna.

Borgå

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning och bedömning av vårdbehov: mån.–fre. kl. 8–11, tfn 019-5600 153

Askolins väg 1, 06100 Borgå. Mentalvårds finns på andra och tredje våningen, missbrukstjänster finns på andra våningen.

Sibbo

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning och bedömning av vårdbehov: mån.–fre. kl. 8–11, tfn 019-5600 153

Söderkulla social- och hälsocentral. Amiraalintie 4, 01150 Söderku. Social- och hälsocentralens huvudentréer ligger på sidan av hyreshusets gård. B-trappa och andra våningen.

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo. Gå in genom huvuddörren, i slutet av laboratoriekorridoren

Askola, Mörskom och Pukkila

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning och bedömning av vårdbehov: mån.–fre. kl. 8–11, tfn 019-5600 153

Terveystie 1, 07500 Askola

Mörskom: Genvägen 2, 07600 Mörskom

Onnintie 3, 07560 Pukkila

Lovisa

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning och bedömning av vårdbehov: mån.–fre. kl. 8–11, tfn 019-5600 153

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa, dörr C2, andra våningen.

Pålitlig och aktuell information om rusmedel och rusmedelsskador samt självhjälp

Hjälptelefoner: