Till Innehållet
Sök på sidan

Familjerättsliga enheten

Familjerättsliga enheten erbjuder service för familjer i samband med föräldraskapsutredningar, barnets avtalsärenden då föräldrarna bor separat, vårdnadstvister, adoptionsärenden och träffplatsverksamhet.

Servicen kan ordnas som när- eller distansservice, med tidsbokning eller som walk in-service. Servicen erbjuds fysiskt i Borgå, Sibbo och Lovisa.

Ta kontakt

Barnatillsyningsmännen får du direkt kontakt med på måndagar och onsdagar kl. 9-10

EVELIINA HAAPALAHTI

Socialhandledare

040 625 6218

Eveliina.Haapalahti@itauusimaa.fi

040 676 1427 ja 040 676 1428 (träffplatsens telefoner) träffplatsens koordinering, vårdnadsutredningar

TIINA AILUNKA

Barnatillsyningsman/Socialarbetare

019 520 3283

Tiina.Ailunka@itauusimaa.fi

avtalsärenden, vårdnadsutredningar, adoptionsärenden

FRIDA BEHM

Barnatillsyningsman

019 520 3220

Frida.Behm@itauusimaa.fi

avtalsärenden, föräldraskapsärenden, koordinering av familjemedling

CHRISTEL KLEMETS

Barnatillsyningsman

019 520 3249

Christel.Klemets@itauusimaa.fi

avtalsärenden, föräldraskapsärenden, vårdnadsutredningar

TIA KARLSSON

Barnatillsyningsman

019 520 3224

Tia.Karlsson@itauusimaa.fi

avtalsärenden, träffplatsens koordinering

MINNA NIEMINEN

Barnatillsyningsman

019 520 4994

Minna.Nieminen@itauusimaa.fi

avtalsärenden, föräldraskapsärenden, vårdnadsutredningar

MATILDA SJÖBLOM

Förman

019 520 3226

Matilda.Sjoblom@itauusimaa.fi