Till Innehållet
Sök på sidan

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Vi tillhandahåller vård och omsorg baserat på klientens individuella behov och önskemål vid alla våra enheter. Vårt mål är att skapa en aktiverande och meningsfull vardag för alla våra boende.

Ansök till serviceboende med heldygnsomsorg via servicerådgivningen för äldre. Innan ett beslut fattas utreder vi den eventuella boendes funktionsförmåga och servicebehov. Beslutet fattas i en mångprofessionell servicevägledningsgrupp.

Enheter som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg

Telefonservice

Servicerådgivningen för äldre 019 5600 111