Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Taasiagården (Lovisa)

Vi tillhandahåller tryggt, individuellt och hemtrevligt boende i Tessjö, fem kilometer österut från Lovisa centrum. Taasiagården har två grupphem för serviceboende med heldygnsomsorg, Sinikello och Vanamo, och sammanlagt 26 boendeplatser. Vid enheten finns dessutom grupphemmet Lilja med åtta platser, som tillhandahåller rehabiliterande korttidsvård.

Taasiagården har trivsamma lokaler, en bastuavdelning och et gym för äldre. Våra boende har möjlighet att vistas utomhus och tillbringa tid på den öppna innergården. Gården och terrasserna är smidigt tillgängliga – gården är inhägnad och trygg och stödjer därmed även självständig utomhusvistelse. Vi ordnar mångahanda verksamhet med våra boende. I vår vardag ingår utomhusvistelse och många slags sysslor.

De viktigaste värdena som styr vår verksamhet är boendeorientering, respekt, tillit och gemenskaplighet. Vår uppgift är att trygga och garantera för våra boende en så lycklig och trygg ålderdom som möjligt och möjlighet att leva sitt liv som de själva vill.

Grupphem Sinikello 044 455 5326
Sjukskötare 044 505 1821

Grupphem Vanamo 044 455 5626
Sjukskötare 044 505 1821

Grupphem Lilja 044 632 9980
Sjukskötare 044 505 1821

Notkolavägen 1, 07955 Tessjö