Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Serviceboende för äldre

Serviceboende är avsett för äldre personer som inte längre kan bo hemma med hjälp av hemvården och stödtjänster. I den här boendeformen har personen en egen bostad i samband med ett servicecenter.

Invånaren får vård som påminner om hemvård med den skillnaden att vårdarna finns nära dygnet runt om det behövs. Invånaren kan utnyttja servicecentrets aktiviteter om hen så vill.

I Östra Nyland erbjuder vi serviceboende i Borgå och Sibbo.

Ansök till serviceboende antingen genom att kontakta din hemvård eller servicerådgivningen för äldre.

Telefonservice

Klienthandledning för äldre

Tjänstetider

Vardagar kl. 9-14.30.