Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Sommarvind (Sibbo)

Vid servicehemmet Sommarvind tillhandahåller vi tryggt, individuellt och hemtrevligt boende för 15 personer. De boende vid Sommarvind har nedsatt fysisk funktionsförmåga eller minnesfunktion.

Vårt mål är att skapa en bra och behaglig boendemiljö och en mångsidig livsmiljö som främjar möjligheterna att delta i hobbyer och verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan.

Våra boende har en namngiven ansvarig skötare som fungerar som deras stödperson och ser till att det som avtalats omsätts i praktiken. Vår personal beaktar de boendes särskilda behov och önskemål individuellt. För anhöriga erbjuder vi möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av vården och omsorgen av deras närstående. I anslutning till enheten finns ett stort gårds- och vistelseområde.

Telefonservice

040 191 4501

Besöksadress

Jussasvägen 18 A, 04130 Sibbo