Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rosenkulla (Lovisa)

Vi tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg för 14 boende med minnessjukdom i Liljendal, ungefär 20 kilometer från Lovisa centrum. Vid enheten finns dessutom sex korttidsplatser.

Vårt mål är att skapa en bra och behaglig, hemlik boendemiljö tillsammans med kunderna och att erbjuda möjlighet att delta i stimulerande verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan.

Telefonservice

044 455 5324

Korttidsvård 040 488 8902

Besöksadress

Eskilomvägen 16, 07880 Liljendal