Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Grupphem Väinölä (Mörskom)

Grupphem Väinölä ligger i Mörskom, ungefär 45 kilometer från Borgå. I Väinölä finns 30 boendeplatser.

Vår verksamhetsidé är att ge våra boende ett tryggt och så självständigt liv som möjligt. Vi stödjer de boende i de dagliga funktioner med beaktande av deras resurser och behov.

Telefonservice

040 514 1811

Besöksadress

Koivistovägen 5, 07600 Mörskom