Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Äppelbackens servicehus

Äppelbackens servicehus har sammanlagt 76 bostäder, av vilka 50 är enrummare och 25 tvårummare. I servicehuset finns tre grupphem med sammanlagt 13 platser. En del av bostäderna är seniorbostäder. För att bo i en seniorbostad ska personen ha en självständig funktionsförmåga.

Servicehuset har personal dygnet runt. Ansökan för serviceboende görs via SAP-arbetsgruppen. Det finns särskilda ansökningar för seniorbostäderna. Mera information om dem fås från Äppelbackens infopunkt eller klienthandledning för äldre.

Du kan ladda ner ansökan från länken nedan.

Telefonservice

Skötarna AB-trappan: 040 869 6280

Skötarna C-trappan: 040 650 0845

Skötarna Blåsippan: 040 559 8909

Besöksadress

Tullportsgatan 4, 06100 Borgå